Kacířka
The Heretic

  • Costume
  • Stage
  • Video

WEST BOHEMIAN THEATRE CHEB / ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU

author: R. Bean
director: Zdeněk Bartoš
stage, costume & video designer: Pavel Kodeda
music: Matěj Kroupa
graphic designer: Andrea Dobrkovská

22. 10. 2011

http://divadlocheb.cz →